«powrót

bp Piotr Gołębiowski

Teolog, duszpasterz, biskup sandomierski, kandydat na ołtarze.

Urodził się 10 czerwca 1902 r. w Jedlińsku k. Radomia. Uczył się w Radomiu, a następnie w seminarium duchownym w Sandomierzu. Święcenia kapłańskie przyjął w 1924 r.

Był wybitnie uzdolniony. Kontynuował studia na  Papieskim Uniwersytecie Gregorianum w Rzymie, gdzie w 1925 r. uzyskał doktorat z filozofii, a w 1928 r. - z teologii. Po powrocie do kraju od 1929 r. pełnił funkcję wykładowcy i ojca duchownego w seminarium w Sandomierzu.

W 1941 r. na własną prośbę przeszedł do pracy duszpasterskiej. Pracował w parafiach w Baćkowicach, w Radomiu i w Koprzywnicy.

W 1957 r. został biskupem pomocniczym sandomierskim. W roku 1967 r. po śmierci bp. sandomierskiego Jana Lorka, został wikariuszem kapitulnym, a w 1968 r. - administratorem apostolskim diecezji. Kierował nią do śmierci.

Jego zdecydowana i odważna postawa podczas podsycanego przez komunistyczne władze 6-letniego konfliktu o parafię w Wierzbicy, doprowadziła do uspokojenia sytuacji i zachowania parafii w łączności z Kościołem katolickim. Karą dla niepokornego biskupa była niezgoda na jego nominację na ordynariusza sandomierskiego, a także odmowa wydania paszportu, przez co nie mógł uczestniczyć w obradach Soboru Watykańskiego II. Władze szykanowały też diecezję poprzez np. wcielanie do wojska alumnów, czy ograniczanie przydziału papieru dla kurii.

Jako administrator apostolski, de facto kierujący diecezją, bo Gołębiowski przyczynił się do wielkiego ożywienia religijnego. Organizował tygodnie biblijne, powołaniowe, ekumeniczne. Wspierał działalność charytatywną i trzeźwościową. Doprowadził do koronacji 3 słynących łaskami obrazów Matki Bożej - w Studziannie (1968 r.), w Wysokim Kole (1974 r.) i w Błotnicy ( 1977 r.)

Opublikował ponad 650 kazań i pism teologiczno-duszpasterskich.

Zmarł niespodziewanie, 2 listopada 1980 r. podczas odprawiania Mszy św. w Nałęczowie.

Obecnie toczy się jego proces beatyfikacyjny.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.