«powrót

misjonarki Chrystusa Króla

Powołaniem misjonarek Chrystusa Króla jest praca apostolska wśród polskich emigrantów. Posługa sióstr jest zróżnicowana zależnie od rodzaju środowiska polonijnego w danym kraju. W Anglii i Australii praca polega na trosce i opiece nad osobami starszymi i chorymi w domach opieki lub prywatnych mieszkaniach.

W Brazylii, gdzie jest już trzecie i czwarte pokolenie polskich emigrantów, posługując się językiem portugalskim, służą także miejscowej ludności.

W Kanadzie, Stanach Zjednoczonych i Niemczech pracują przy polskich misjach i parafiach. Ich praca ma charakter taki jak w parafiach w Polsce. We Włoszech siostry pracują przy włoskich parafiach, podobnie na Węgrzech w Budapeszcie, są przy tym otwarte na potrzeby Polaków tam przebywających.

Od kilku lat wyzwaniem dla zgromadzenia stał się teren byłego Związku Radzieckiego, gdzie mieszka wielu Polaków. Siostry podjęły misję na Białorusi. Zgromadzenie założył ks. Ignacy Posadzy , chrystusowiec , w 1959 r. Obecnie liczy ponad 200 Polek, z czego połowa pracuje za granicą.

Pełna nazwa: Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Chrystusa Króla dla Polonii Zagranicznej (MChR).

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.