«powrót

Gabowe Grądy: cmentarz staroobrzędowców

Jedyny w Polsce czynny cmentarz staroobrzędowców. Zmarli chowani są w białych strojach. Krzyże nagrobne - jak nakazują zasady starowierów - są ośmiokończyste.

Zob. także molenna w Gabowych Gądach.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.