«powrót

Szymanów: Gimnazjum i Liceum Sióstr Niepokalanek

Szkoła przy klasztorze Sióstr Niepokalanek w Szymanowie działa nieprzerwanie od 1908 r. Opiera się na autorskim systemie wychowawczym bł. Marceliny Darowskiej, kładącym nacisk na wychowanie religijne i patriotyczne, formację intelektualną oraz odpowiedzialność za podjęte obowiązki. Celem pracy jest przygotowanie dziewcząt do przyjęcia różnych funkcji społecznych i rodzinnych.

W latach 1939-45 siostry prowadziły tajne nauczanie, a po wojnie walkę o przetrwanie niezależnej placówki w systemie komunistycznym.

Uczennice z powodzeniem biorą udział w różnorodnych olimpiadach przedmiotowych, konkursach oraz zawodach sportowych. W szkole aktywnie działa harcerstwo oraz ruch "Światło-Życie".

Absolwentki utrzymują żywe kontakty ze szkołą, organizując coroczne zjazdy i spotkania.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.