«powrót

Centrum Misji i Ewangelizacji Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP

Centrum Misji i Ewangelizacji prowadzi działalność na terenie całej Polski w ramach Kościoła i społeczności lokalnych, aby poprawiać warunki i jakość życia dzieci, młodzieży, małżeństw i ludzi starszych.

Zgodnie z hasłem Centrum Misji i Ewangelizacji "Ludzie to Boża metoda", wszystkie programy i projekty CME opierają się na zaangażowaniu wolontariuszy.

Misja Centrum to motywowanie, szkolenie i udzielanie wszelkiej pomocy parafiom w rozbudzaniu ich duchowego życia. Centrum dostarcza też metod, projektów i środków do ewangelizacji w lokalnym środowisku, działa również na rzecz tworzenia nowych parafii luterańskich.

Podstawowe kierunki pracy to:

  • Szkolenie, kształcenie i promowanie wolontariatu
  • Organizowanie spotkań, konferencji i akcji ewangelizacyjnych
  • Wspieranie pracy diakonijnej i charytatywnej
  • Prowadzenie działalności wydawniczej i medialnej
  • Wspieranie powstawania nowych grup, zborów, parafii

CME współpracuje z kilkoma organizacjami międzynarodowymi (ProChrist, CVJM, World Vision, Deutscher Jugendverband EC, Zeltt Mission, Concordia University), realizując projekty bądź to o zasięgu regionalnym, ogólnokrajowym, bądź europejskim, np. ProChrist, Tydzień Ewangelizacyjny i in. Prowadzi regularne szkolenia współpracowników i wolontariuszy.

Niektóre z inicjatyw Centrum to:

CME inspiruje też działalność artystyczną i kulturalną. Prowadzi zespół muzyczny, organizuje Warszataty gospel.

W ramach centrum działają też liczne grupy artystyczne i teatralne - Grupa Puzzle, Grupa Klaunów, Grupa Teatralna. Opierają się one na inicjatywie wolontariuszy, którzy prowadzą występują podczas imprez masowych, podczas akcji profilaktycznych, w szkołach, wśród dzieci z rodzin niewydolnych wychowawczo.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Zobacz także: