«powrót

Kościół Ewangelicko-Augsburski w RP

Kościół Ewangelicko-Augsburski w RP swymi doktrynalnymi i historycznymi korzeniami sięga dzieła Reformacji dokonanego w XVI wieku przez ks. dr. Marcina Lutra.

Idee Reformacji wittenberskiej stosunkowo wcześnie dotarły na tereny Rzeczypospolitej (Gdańsk 1518 r., Poznań 1522 r., Wrocław 1525 r., Mazury 1525 r., Księstwo Cieszyńskie 1545 r., Księstwo Pszczyńskie 1568 r.), budując podwaliny polskiego luteranizmu. Szczególnie bolesnym ciosem dla polskiego luteranizmu był okres II wojny światowej, który pociągnął za sobą znaczne straty wśród wiernych i duchownych.

Obecnie KEA w Polsce liczy prawie 80 tysięcy wiernych. Najwięcej jest ich na Śląsku Cieszyńskim. Administracyjnie KEA składa się z sześciu diecezji (cieszyńska, katowicka, wrocławska, warszawska, pomorsko-wielkopolska, mazurska). Siedziba władz zwierzchnich Kościoła mieści się w Warszawie. Zwierzchnikiem od 2001 roku jest ks. bp Janusz Jagucki.

Kościół prowadzi szeroką działalność duszpasterską. W 1995 roku zostało odrodzone Ewangelickie Duszpasterstwo Wojskowe, na czele którego stoi Ewangelicki Biskup Wojskowy – ks. bp gen. bryg. Ryszard Borski. Ewangeliccy duszpasterze pracują również w jednostkach straży pożarnej i policji. Funkcjonuje także Ewangelickie Duszpasterstwo Więzienne.

Działalność ewangelizacyjno-misyjną koordynuje Centrum Misji i Ewangelizacji Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego z siedzibą w Dzięgielowie koło Cieszyna. Organizuje ono różnego rodzaju akcje ewangelizacyjne oraz wspiera parafie w ich działalności duszpasterskiej.

Diakonia Kościoła zajmuje się koordynacją działalności charytatywnej. Dla realizacji tych celów prowadzonych jest 11 domów opieki, 20 stacji diakonijnych, 5 świetlic socjoterapeutycznych i 3 przedszkola. Od 6 lat Diakonia uczestniczy w ekumenicznej akcji Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom.

KEA prowadzi również działalność edukacyjną. Szkoły różnych stopni – począwszy od szkół podstawowych, a na uczelni wyższej skończywszy – działają w Bielsku-Białej, Cieszynie, Gliwicach, Krakowie i Wrocławiu. Parafie luterańskie prowadzą również bogatą działalność kulturalną, organizują koncerty, wystawy i inne wydarzenia artystyczne.

oficjalna strona Kościoła

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.