«powrót

Legnica: kościół św. Jana

Kościół św. Jana w Legnicy został ufundowany w 1294 r. przez księcia legnickiego Henryka V. Jednak w XV stuleciu został przebudowany na modłę gotycką.

W 1699 r. świątynia trafiła w ręce zakonu jezuitów . Towarzystwo Jezusowe wybudowało w latach 1714-27 obecny kościół (autorem projektu był J. Knolte).

Jednonawowa budowla zawiera szereg kaplic bocznych z emporami. Prezbiterium zakończone jest półkoliście.

Nad nawą i prezbiterium występuje drewniane sklepienie kolebkowe.

Dwie wieże w fasadzie głównej pokryte są czterokondygnacyjnymi hełmami (południowy został zniszczony w trakcie pożaru w 1966 r.).

Wnętrze gotyckiego prezbiterium poprzedniej świątyni przebudowane zostało w latach 1677-78 na kolistą kaplicę, w której znajduje się mauzoleum Piastów legnicko-brzeskich. W niszach umieszczone są sarkofagi książąt. Tematykę fresków stanowi pochwała rodu Piastów.

Od zachodu do kościoła przylega dawne kolegium jezuickie. Dwuskrzydłowa, murowana z cegły budowla skupiona jest wokół wewnętrznego dziedzińca.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.