«powrót

jezuici

Jezuici są zakonem, który wywarł olbrzymi wpływ na kształt Kościoła katolickiego i kulturę Europy w dobie baroku i oświecenia, a także prowadził szeroką i owocną działalność misyjną w Ameryce Południowej, Afryce i Azji.

Jezuici do dziś słyną na całym świecie z posiadania szkół różnych szczebli na bardzo wysokim poziomie. Jezuici-kapłani składają dodatkowy czwarty ślub – posłuszeństwa papieżowi.

Charyzmatem zakonu jest obrona i szerzenie wiary oraz doskonalenie dusz w życiu i nauce chrześcijańskiej przez publiczne głoszenie kazań, wykłady i wszelkiego rodzaju posługę słowa Bożego oraz przez ćwiczenia duchowne, nauczanie religii i niesienie pociechy duchowej.

Zakon założył św. Ignacy Loyola w 1540 r., w Polsce istnieje od 1564 r. Na świecie jest 21490 jezuitów, w tym ponad 650 Polaków. W Polsce prowadzą m.in. 6 domów rekolekcyjnych, w Krakowie Wyższą Szkołę Filozoficzno-Pedagogiczną „Ignatianium”, w Warszawie Wydział Teologiczny „Bobolanum”, w Gdyni gimnazjum i liceum ogólnokształcące; wydają różnego rodzaju czasopisma, ich wydawnictwo WAM należy do najstarszych i największych wydawnictw katolickich w Polsce.

Polscy święci jezuici to Stanisław Kostka , Andrzej Bobola i Melchior Grodziecki.

Pełna nazwa: Towarzystwo Jezusowe (SJ lub SI).

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.