«powrót

cystersi

Zakon cystersów powstał w 1098 r. w ramach ruchów odnowy życia monastycznego w Kościele, które dążyły do odnowienia życia duchowego i bezkompromisowej realizacji ideałów nakreślonych w regule św. Benedykta. Zakon wywarł olbrzymi wpływ na kulturę średniowiecznej Europy, szczególnie w dziedzinie architektury i sztuki sakralnej. Wśród założycieli cystersów był św. Bernard z Clairvaux, jedna z najwybitniejszych postaci w dziejach Kościoła. Do Polski cystersi przybyli w XII w., kładąc podwaliny pod polskie chrześcijaństwo i polską kulturę. Polskim błogosławionym cystersem był Wincenty Kadłubek .

Charyzmatem zakonu jest służba Bogu i człowiekowi przez modlitwę i pracę. Drogą do naśladowania Chrystusa jest dla cystersów liturgia, która, jak nauczał św. Bernard, pełni funkcję sakramentu umożliwiającego Bogu kształtowanie człowieka na wzór Jego Syna. Obecnie cystersi w Polsce mają 4 opactwa, w których jest ponad 140 zakonników, prowadzą 9 parafii i 4 sanktuaria; na świecie jest ponad 1400 cystersów.

W zależności od potrzeb Kościoła i możliwości klasztoru cystersi włączają się w różne dzieła apostolskie. W historii Kościół otrzymał od rodziny cysterskiej ok. 35 świętych i 41 błogosławionych, 3 papieży, 44 kardynałów, 598 biskupów i 1 doktora Kościoła.

Pełna nazwa: Zakon Cystersów (OCist).

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.