«powrót

Bodaki: cerkiew św. Dymitra

Prawosławna cerkiew pw. św. Dymitra zbudowana została w 1934 r. po schizmie tylawskiej, kiedy to wielu grekokatolików przeszło na prawosławie.

Jest to niewielka cerkiew drewniana, trójdzielna, pokryta blachą. W Bodakach znajduje się cerkiew greckokatolicka pod tym samym wezwaniem.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.